خط تولید نوشیدنی خط تولید لبنیات خط تولید مواد غذایی

از مالزی

برای همکاری بیش از 5 سال، ما بهترین تکنیک و بهترین محصول را به ما ارائه دادید. با تشکر

بیش

عیادت کردن

No.118 Yefan Road، Yexie town، Songjiang District، Shanghai، 201608، China

تلفن: +86--13671678094

فکس: +86-21-57881412

پست الکترونیک: Hans@automatedproductionline.com